Obchodní síť společnosti ZFP
Vedení – Michal Vítámvás

Nesoběstačnost!

14. 11. 2023

Nesoběstačnost a finanční zátěž spojená s péčí o blízké postupně vstupují do popředí obav většiny z nás.

To je bohužel dnešní realita. Aktuální průzkum České asociace pojišťoven odhalil, že téměř tři čtvrtiny lidí pociťují obavy z toho, že se v budoucnu nebudou schopni sami o sebe postarat. 

S rostoucím věkem populace a nevyhovujícím systémem podpory ze strany státu se stává péče o nesoběstačné blízké nejen výzvou pro rodiny, ale také závažným ekonomickým faktorem. Projekt Neviditelní nyní potvrzuje, že až jeden milion Čechů pečuje o své blízké, s dopadem na jejich profesní život a finanční stabilitu. Což je již dnes za mě velmi brutální číslo. 

Bohužel, ale demografické předpovědi neslibují lepší vyhlídky. Se stárnutím populace se v následujících 15 až 20 letech zdvojnásobí počet lidí v situaci nesoběstačnosti, do 40 let dokonce ztrojnásobí. To znamená, že do roku 2060 by se mohlo jednat až o 1,1 milionu lidí pobírajících příspěvek na péči, což je téměř trojnásobek dnešního stavu. 

A proto je dobré toto téma řešit ve chvíli, kdy jsme fit a zdraví, protože máme možnosti řešení. Ne až když se toto stane reálným tématem u nás doma. Jedním z potenciálních řešení je pojištění pro případ nesoběstačnosti, které by mohlo poskytnout finanční jistotu a ulevit rodinám od ekonomické zátěže spojené s péčí. 

Je dobré si uvědomit, že v projektu Neviditelní se ukazuje, že průměrná délka péče o nesoběstačného člena rodiny dosahuje 10,4 let. To znamená dlouhodobou finanční a časovou investici pro pečující rodiny, které často řeší pokles příjmů a hrozbu chudoby, když vyčerpají úspory na péči. 

Proto již dnes se děje rozvoj dobrovolného soukromého pojištění pro případ dlouhodobé péče, které již je na trhu nabízeno vedle veřejně financovaných schémat. 

Není to jen otázka starobních let – nesoběstačnost může přijít kdykoliv. Pokud si chcete být jisti, že jste připraveni na všechny výzvy, napište mi. Rád vám s týmem poradíme, jak můžete zajistit svou finanční stabilitu.

Autor článku: Michal Vítámvás|zobrazit profil a kontakt