Obchodní síť společnosti ZFP
Vedení – Michal Vítámvás

ZFP UP Premium SICAV, a.s.

9. 11. 2023

Kvalitní Investice, Kvalitní Budoucnost!

ONI SI NEDAJÍ POKOJ!!! 

 

To může nyní asi někomu i běžet v hlavě, protože před týdnem jsem psal, že rozjíždíme „Asistovaný nákup nemovitostí“, v úterý, že jsme vdechli život společnosti „GreenUP“, a dnes bych vám rád představil naše další děťátko a to ZFP UP Premium SICAV, a.s. 

 

Co to je? Je to fond. Fond ZFP UP Premium SICAV, a.s. je svou strategií určen pokročilým investorům označovaný jako FKI (Fond kvalifikovaných investorů), kteří na střednědobém či dlouhodobém horizontu hledají výnos vyšší než u obvykle nabízeného zhodnocení. 

 

Fond kvalifikovaných investorů je novým prémiovým produktem rozšiřujícím již tak zajímavou nabídku investičních produktů úspěšné společnosti ZFP GROUP, a.s., která se tak v investiční činnosti opět rozkročila. 

 

Jako obhospodařovatele a administrátora fondu jsme si vybrali společnost AVANT investiční společnost, a.s. 

 

AVANT investiční společnost, a. s., se specializuje na zakládání a správu fondů kvalifikovaných investorů. V posledních letech se stal AVANT IS nejdynamičtěji rostoucí investiční společností v České republice, a v současnosti se jedná o největší investiční společnost na trhu fondů kvalifikovaných investorů vůbec. 

 

A tak díky tomu jsme dnes opravdu schopní ještě víc než dříve pomoci velmi bonitním klientům k zajímavému zhodnocení svého finančního majetku. 

 

Ať si každý říká, co chce, ale ZFP GROUP jede „BOMBY“ a jdeme stále UP, protože máme své vize a cíle, které prostě naplníme ať se děje co se děje… 

 

Více o našem FKI najdete na: https://www.avantfunds.cz/cs/fondy/zfp-up-premium-sicav-a-s/

Autor článku: Michal Vítámvás|zobrazit profil a kontakt