Obchodní síť společnosti ZFP
Vedení – Michal Vítámvás

Investujete?

12. 9. 2023

Co si vybrat? ETF nebo Aktivně Řízené Portfolio?

Velmi často se setkáváme s výrazy ETF fond a aktivně řízený fond, ale ne všichni víme, co to znamená a jak to funguje. Pojďme se na to podívat jednoduše. 

Rozdíl mezi ETF (Exchange-Traded Fund) a aktivně řízeným portfoliem je následující:

 

ETF (Exchange-Traded Fund):

- ETF je investiční fond, který sleduje určitý index nebo komoditu. 

- Jeho cílem je replikovat vývoj daného indexu nebo komodity, což znamená, že se snaží dosáhnout podobných výnosů jako sledovaný tržní benchmark. 

- ETF je obchodovatelný na burze podobně jako akcie, a jeho cena se mění během obchodního dne na základě nabídky a poptávky na trhu. 

- Správní náklady ETF bývají obvykle nižší, protože nemá vysoce placený tým správců aktiv, kteří by aktivně vybírali a obchodovali s investičními aktivy. 

 

Aktivně řízené portfolio:

- Aktivně řízené portfolio je investiční strategie, kde profesionální správci aktiv aktivně vybírají a obchodují s konkrétními investičními aktivy, s cílem dosáhnout nadprůměrných výnosů. 

- Tito správci aktiv se snaží překonat vývoj trhu a indexů tím, že provádějí selekci aktiv na základě svého vlastního výzkumu a analýzy. 

- Portfolio aktivně řízených fondů může obsahovat akcie, dluhopisy, komodity a další investiční nástroje podle strategie správců. 

- Správní náklady aktivně řízených portfolií bývají obvykle vyšší než u ETF fondů kvůli vyšším nákladům spojeným s aktivním správou a výzkumem. 

Hlavním rozdílem je tedy v tom, jak jsou fondy spravovány a jakým způsobem se snaží dosáhnout výnosů. ETF se snaží kopírovat vývoj tržního indexu pasivním způsobem, zatímco aktivně řízené portfolio je spravováno aktivně s cílem dosáhnout lepšího výkonu než trh nebo benchmark. Každá z těchto strategií má své výhody a nevýhody, a volba závisí na investičním cíli a strategii investora. 

Autor článku: Michal Vítámvás|zobrazit profil a kontakt