Obchodní síť společnosti ZFP
Vedení – Michal Vítámvás

Repo Fondy

7. 9. 2023

Jednoduché vysvětlení a důležité informace pro začínající investory

Právě včera mi položili velmi zajímavou otázku: "Michale, můžeš mi vysvětlit, co to vlastně znamená Repo fond?" 

Pojďme si to tedy vysvětlit:

 

Repo fond, neboli repurchase agreement fond, je investiční fond, který se specializuje na repo transakce. A co to vlastně repo znamená? Je to zkratka z anglického "repurchase agreement" a popisuje finanční dohodu, při které jedna strana prodá cenné papíry druhé straně za určitou cenu a současně se zaváže, že tyto cenné papíry v budoucnu zase odkoupí za stejnou cenu. 

Repo transakce jsou často využívány pro krátkodobé financování a řízení likvidity na finančních trzích. Můžete si to představit jako půjčku, kdy jeden účastník poskytuje cenné papíry a druhý účastník poskytuje peníze. Repo fondy se zaměřují na tento typ transakce a investují do cenných papírů, které jsou vhodné pro repo dohody. Obvykle to bývají vládní dluhopisy nebo korporátní dluhopisy s vysokým ratingem. 

Jak si vydělávají peníze? No, vytvářejí zisk z rozdílu mezi náklady na financování repo na trhu a výnosy z držení těchto cenných papírů. To je pro ně často způsob, jak generují stabilní a relativně nízkorizikové investice. 

Ale pozor! Než se rozhodnete investovat do repo fondu nebo jakéhokoli jiného investičního produktu, je důležité si uvědomit, že i když jsou repo fondy obecně považovány za méně rizikové než jiné typy investic, stále existuje určité riziko spojené s pohybem úrokových sazeb a také s kreditním rizikem emitentů cenných papírů, do kterých fondy investují. Proto byste měli pečlivě zvážit své investiční cíle a tolerance k riziku. 

Takže, pokud zvažujete investici do repo fondu, mějte na paměti, že to může být zajímavá možnost pro vaše portfolio, ale vždy si dobře prostudujte podmínky a konzultujte to s odborníkem, pokud máte nějaké pochybnosti. Investování může být jako cesta na vrchol hory - někdy je potřeba si dobře vybrat trasu a být připraven na neočekávané zvraty, ale cíl stojí za to! 

Autor článku: Michal Vítámvás|zobrazit profil a kontakt