Obchodní síť společnosti ZFP
Vedení – Michal Vítámvás

Orientujete se ve světě pojistek?

29. 8. 2023

„Ty jo, ty výrazy jsou tak matoucí v těch pojistkách."

To je nedávný výrok od jednoho z mých klientů. A tak jsem si říkal, že bych mohl napsat pár základních pojmů pro lepší orientaci ve světě pojištění. 

Zde tedy jsou:

Pojistitel: Pojišťovna

Pojistník: Toto je osoba či subjekt, který sjednal smlouvu a má povinnost ji hradit. Nemusí být nutně pojištěný, ale i může.

Pojištěný: To je osoba nebo subjekt, na kterou se vztahuje sjednané pojištění (koho pojištění kryje).

Oprávněná osoba: Osoba nebo subjekt, který má nárok na přijetí plnění od pojišťovny v případě pojistné události.

Obmyšlená osoba: Synonymum pro "oprávněnou osobu". Osoba nebo subjekt, který je oprávněným příjemcem pojišťovacího plnění v případě smrti pojištěného.

Lhůtné pojistné: Úhrada dle zvolené frekvence platby. Hradí ji pojistník.

Prolongace: Prodloužení platnosti stávající pojišťovací smlouvy po uplynutí jejího původního termínu. To znamená, že pojišťovací smlouva, která měla určitou dobu trvání (např. jeden rok), bude prodloužena na další období, pokud si to strany dohodnou.

Doufám, že třeba někomu pomůže tento příspěvek správnému pochopení a uchopení svého pojištění.

Autor článku: Michal Vítámvás|zobrazit profil a kontakt