Obchodní síť společnosti ZFP
Vedení – Michal Vítámvás

Nedávno jsem dostal zajímavou otázku:

2. 3. 2023

„Michale, co je to být dobrým leaderem?“

Být dobrým leaderem dle mého názoru znamená mnoho různých věcí. Především to znamená být schopen vést skupinu lidí ke sdíleným cílům a být jim schopen poskytnout vedení, motivaci a podporu, kterou potřebují k dosažení těchto cílů.

Dobrý leader by měl být schopen komunikovat jasně a účinně s členy svého týmu, aby byli schopni pochopit, co se od nich očekává, a jak mohou svým úsilím přispět k dosažení cílů. Měl by být schopen poslouchat názory svých podřízených a být otevřený k diskusi a kritice.

Dobrý leader by také měl být schopen rozpoznat talenty a silné stránky svých podřízených a využít je k dosažení cílů. Měl by být schopen rozvíjet své podřízené a pomoci jim rozvíjet jejich schopnosti a kompetence.

Dobrý leader by také měl být schopen přijímat rozhodnutí a být odpovědný za svá rozhodnutí. Měl by být schopen přijímat rizika a být připravený čelit výzvám a překážkám, které mohou v průběhu cesty k cíli vzniknout.

V neposlední řadě, dobrý leader by měl být vzorem pro své podřízené a být jim schopen poskytnout inspiraci a motivaci k dosažení cílů. Měl by být schopen vést svůj tým tím, že bude příkladem pro ostatní, a tím, že bude vykazovat vysokou míru odpovědnosti, integrity a profesionality

Autor článku: Michal Vítámvás|zobrazit profil a kontakt