Obchodní síť společnosti ZFP
Vedení – Michal Vítámvás

Proč investovat do projektů crowdfundingu

27. 1. 2023

„A proč bych měl investovat do těch vašich projektů?“

To bývá otázka našich klientů. I když není často řečena nahlas…

Tak tedy, proč investovat do projektů crowdfundingu:

Investování do projektů crowdfundingu má mnoho výhod, které mohou přinést investorovi zajímavé výnosy.

Jednou z hlavních výhod je, že crowdfundování umožňuje investovat do projektů, které by jinak nebyly dostupné pro individuální investory. Mnoho projektů, které jsou financovány prostřednictvím crowdfundingu, jsou totiž zaměřené na inovace a nové technologie, které jsou pro tradiční investory příliš rizikové nebo příliš nákladné.

Další výhodou je, že crowdfundování umožňuje investovat poměrně nízkými částkami. To znamená, že i lidé s omezenými prostředky mohou investovat do projektů, které je zajímají.

Některý crowdfunding také umožňuje lidem, kteří investují, zapojit se do projektu na aktivní úrovni. To znamená, že mohou být informováni o průběhu projektu, mohou se podílet na rozhodování a mohou se dokonce stát součástí týmu, který projekt realizuje.

Kromě toho, crowdfundování může pomoci k rozvoji lokálních komunit a podpořit místní podnikání. Investice do projektů, které jsou financovány prostřednictvím crowdfundingu, mohou pomoci rozvíjet ekonomiku a zlepšit kvalitu života v dané oblasti.

V neposlední řadě, investice do projektů crowdfundingu může být i zajímavou formou sociálního investování, kdy investor podporuje projekty, které mají pozitivní dopad na společnost nebo životní prostředí.

V závěru lze říci, že investice do projektů crowdfundingu má mnoho výhod, které mohou přinést investorovi zajímavé výnosy a zároveň podpořit rozvoj inovativních projektů.

A kde investovat? Například zde: www.zfp-finance.cz 

Autor článku: Michal Vítámvás|zobrazit profil a kontakt