Obchodní síť společnosti ZFP
Vedení – Michal Vítámvás

JAKO VÝZNAMNÍ HRÁČI TRHU STAVÍME NA ODPOVĚDNOSTI A FÉR HŘE

29. 6. 2018

Letošní předprázdninové dny představují pro český trh finančního poradenství a zprostředkování zcela zlomový okamžik v podobě vzniku České asociace společností finančního plánování a zprostředkování (ČASF), která vznikla 26. června 2018 sloučením Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky (AFIZ) a Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF). Při této příležitosti přinášíme rozhovor s Vladimírem Poliakem, členem představenstva nově vzniklé asociace a zakladatelem společnosti ZFP, která patří již 23 let ke klíčovým hráčům na českém trhu. 

S jakými cíli šla ZFP akademie, a.s., do jednání o vzniku nové asociace ČASF?


Důvodem naší snahy ke vstupu do jednání byla názorová shoda na hodnotách a principech, které by měla nová asociace do budoucna prosazovat. Za 23 let působení ZFP na českém trhu jsou za námi desetitisíce klientů. Známe jejich potřeby, názory a životní příběhy. Tito klienti potřebují, aby někdo profesně kultivoval trh v oblasti finančního zprostředkování a poradenství. My se v ZFP o to od počátku snažíme svou orientací na vzdělávání, ale bez silného a především jednotného profesního sdružení, které by bylo plnohodnotnou protiváhou poskytovatelům finančních produktů, se dnešní trh neobejde.    

Co je pro společnost ZFP akademie v roli nového člena ČASF klíčové?


Pro ZFP je důležité, abychom hráli roli adekvátní našemu významu na trhu a měli možnost reflektovat požadavky klientů a zprostředkovatelů a aplikovat je v podobě pravidel, která pomohou kultivovat trh. To je průběžný proces, který musí neustále probíhat. Dbát na principy vyváženosti, etiky a zdravého rozumu, to je pro nás klíčové.

Bude ZFP akademie schopna dostát pravidlům, za kterých má nová asociace fungovat?


Kdybychom věděli, že pravidlům, na kterých jsme se shodli, nedostojíme, pak bychom to ani nedělali. Doba, lidé, trh i informace se velmi rychle mění a my se měníme také. Přicházejí noví klienti s novými požadavky a přichází také spousta nových mladých lidí, kteří se chtějí realizovat v oboru finančního zprostředkování. Přicházejí s novými myšlenkami a jsou velmi otevřeni principům fair play a etiky v podnikání a poskytování finančních služeb. Ozdravný proces, který u nás v ZFP v posledních dvou letech probíhal, k tomu vytváří odpovídající prostředí. Jdeme cestou jednoduchosti, transparentnosti a srozumitelnosti. Takže v tomto smyslu nemáme s pravidly fungování nové asociace a tím i s přijetím svého dílu odpovědnosti, sebemenší problém. 

Myslíte si, že nová ČASF splní očekávání?


Osobně tomu věřím. Už samotný vznik nové asociace podložený názorovou shodou aktérů je důkazem toho, že tento projekt bude životaschopný. Samozřejmě za předpokladu, že se bude hrát fér a bude, a v to pevně doufám, platit chlapské slovo. Šance využít silného potenciálu hrát významné slovo na finančním trhu je pro nás zakladatele zavazující jak vůči zprostředkovatelům a finančním poradcům, tak především vůči našim klientům.  

Autor článku: Michal Vítámvás|zobrazit profil a kontakt